46147 - Η αντίσταση των λαών

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση των λαών
φαίνεται
από τις διαδηλώσεις
και τα συλλαλητήρια
γιατί είναι
ο μόνος τρόπος
να αμυνθούν
οι Αθώοι
και οι Δίκαιοι
όταν τα συστήματα
καταπατούν
τους ανθρώπους
διότι
η μαζικότητα
του αγώνα
έχει απήχηση
και σε άλλους λαούς
οι οποίοι
μπορούν
ν’ ασκήσουν
πιέσεις
πάνω
στη βαρβαρότητα
για να προστατευτεί
η Ανθρωπότητα.