46148 - Σύνθεση Βαθιάς Ιστορίας. (Dessin).

Ν. Λυγερός

(Dessin)