46157 - Η κυπριακή διπλωματική άμυνα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Χάρη στο πλαίσιο της κυπριακής ΑΟΖ μπορεί η κυπριακή κυβέρνηση να αναπτύξει μία διπλωματική άμυνα η οποία να είναι αποτελεσματική τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Εθνών. Επειδή η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει το Δίκαιο της θάλασσας, επειδή ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο σε οποιαδήποτε πράξη και να κάνει μπορεί χωρίς κανένα προβληματισμό να συνεχίσει το έργο της εντός κυπριακής ΑΟΖ με τις συμμαχίες που έχει αναπτύξει μέσω των συμβάσεων που έχει πετύχει με τις μεγάλες κοινοπραξίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχει δικαίωμα να κατηγορήσει την Τουρκία και τις παράνομες και παράλογες πράξεις που διαπράττει εντός κυπριακής ΑΟΖ και ειδικά τώρα στο θαλάσσιο οικόπεδο 7. Με όλες τις κινήσεις που έχει κάνει η κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα συμμαχικό πλαίσιο το οποίο αντιστέκεται έμπρακτα και αποτελεσματικά στην Τουρκία. Αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα και ένα μικρό νησί αν είναι ικανό να έχει μία υψηλή στρατηγική, έχει τη δυνατότητα να επιλύσει προβλήματα τα οποία είναι σύνθετα και περίπλοκα χωρίς να υποστεί εθνικό κόστος. Όλοι ξέρουν τώρα ότι η Τουρκία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι η κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη στην περιοχή που μπορεί να παίξει έναν ρόλο καταλυτικό σε συνδυασμό με την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια η Κύπρος έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτό το πρόβλημα σε ένα πλαίσιο ανάδειξης των ικανοτήτων της για το μέλλον.