46158 - Ευρωπαϊκή διευκρίνιση περί Πρεσπών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Παρόλο που ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Δανίας όσο αφορά στην διακοπή της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων έχουμε ακόμα μερικούς αναλυτές που θεωρούν ότι δεν έχει επιπτώσεις πάνω στο Προσύμφωνο των Πρεσπών. Στην πραγματικότητα αρκεί να διαβάσουμε το Άρθρο 1 εδάφιο 10 για να καταλάβουμε ότι όντως πρόκειται για μία διαδικασία που έχει επιπτώσεις αφού αυτό που προβλεπόταν από τις διατάξεις είναι να υπάρχουν δύο μεταβατικές περιόδους η μία τεχνική και η μια πολιτική οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ενταξιακή πορεία και μάλιστα με το άνοιγμα των 35 κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Τώρα τα Σκόπια έχουν ένα δομικό πρόβλημα αφού τα έγγραφα και το ειδικό που είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση θα τροποποιηθούν μόνο και μόνο όταν ξεκινά το άνοιγμα του ανάλογου κεφαλαίου και θα ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών από τότε. Αυτό πια δεν μπορεί καν να ξεκινήσει. Με άλλα λόγια δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή των Πρεσπών λόγω αυτής της νέας κατάστασης. Αν αυτό δεν είναι κατανοητό σε μερικούς αναλυτές οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι ανήκουν στο πολιτικό πλαίσιο και δεν θέλουν να αποδεχτούν την αλλαγή φάσης που ζούμε πλέον. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό.