46163 - Η αυτοπροφητεία

Ν. Λυγερός

Η αυτοπροφητεία
είναι
διαφορετική
από τις απλές
προφητείες
γιατί
εμπεριέχει
μέσα της
ένα στοιχείο
δυναμικό.
Η αυτοπροφητεία
παράγει
το απαιτούμενο
έργο
για να λειτουργήσει
η προφητεία
και με αυτήν
την έννοια
ακολουθεί
μια μαθηματική
ανάλυση
και μια στρατηγική
σύνθεση
για να ολοκληρωθεί
έτσι βλέπει
το μέλλον
που παράγει.