46167 - Το φαινόμενο

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το φαινόμενο
της μαζικότητας
είναι πάντα
χρήσιμο
όταν πρέπει
να γίνει
ένα συλλαλητήριο
γιατί έτσι
ακούγεται
και αλλού.
Με αυτόν
τον τρόπο
ο αγώνας
παίρνει
ακόμα
και διεθνείς
διαστάσεις
έτσι
αλλάζει
ύφος
και πρέπει
τότε
τα καθεστώτα
να συμμορφωθούν
διότι
δέχονται
πιέσεις.