46168 - Το χρέος της Ισπανίας

Ν. Λυγερός

Το χρέος της Ισπανίας
είναι
να απελευθερωθεί
από τη σκιά
του δικτάτορα
και αυτός
να μην έχει
πια θέση
στην ιστορία
της χώρας
έτσι
τώρα
που άρχισε
η διαδικασία
ο λαός
που υπέφερε
εξαιτίας του
χαίρεται
που φεύγει
και αυτό
το κομμάτι
της βαρβαρότητας
από το παρελθόν
για να δει
το μέλλον
διαφορετικά.