46178 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
ότι έχουμε
κρίση
αξιών
αυτήν
την περίοδο
αλλά
απλώς
δεν τις εφαρμόζουμε
διότι
θεωρούμε
ότι
δεν είναι
τόσο χρήσιμες
για τις καταστάσεις
που ζούμε
ενώ
αντιθέτως
είναι αυτές
που θα μας επιτρέψουν
να τις ξεπεράσουμε
με τρόπο
αποτελεσματικό
αφού είναι
αυτές
που θα υπάρχουν
στο μέλλον.