46185 - Και η Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Και η Ανθρωπότητα
λέει
ανέκδοτα
για ν’ αντέξουμε
τη συνέχεια
άλλωστε
το ίδιο
έκανε
και ο Χριστός,
ο Σωκράτης,
ο Βούδας
γι’ αυτό
μη σε ξαφνιάζει
απλώς
να κοιτάς
από πριν
γιατί
το κάνει
για μετά
και τι θέλει
να σου πει
με έμμεσο
τρόπο
για τη συνέχεια
του Έργου
εντός
Χρόνου.