46189 - Η Ελλάδα 2021

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
οι αρμοδιότητες
φανερώνουν
πόσο σημαντικό
θα είναι το έργο
που θέλει
η Δημοκρατία
και γι’ αυτό
είναι καλό
από τώρα
να σκεφτόμαστε
τα μεγάλα
προγράμματα
που θα ενεργοποιηθούν
για τη μνημοσύνη
του Ελληνισμού.