46191 - Για να πας

Ν. Λυγερός

Για να πας
πιο βαθιά
πρέπει
να πας
πολυκυκλικά
γιατί
οι ζωντανοί
είναι το ορατό
και η τακτική
ενώ οι νεκροί
και οι αγέννητοι
είναι το αόρατο
και η στρατηγική
γι’ αυτό
χρειάζεσαι
νοημοσύνη
και μνημοσύνη.