46193 - Το βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το βιβλίο
της βιβλιοθήκης
που είναι
ο κατάλογος
όλων των βιβλίων
δεν είναι
το βιβλίο
μνημοσύνης
αλλά
κατάλογος
νοημοσύνης
δηλαδή
μεταβιβλίο
για να μην υπάρχει
παράδοξο
για τη συνέχεια
του έργου
όπως θα έλεγε
ο Russel.