46194 - Το αόρατο

Ν. Λυγερός

Το αόρατο
το βάζεις
στο μη προσβάσιμο
για να μην το βρει
αυτός
που δεν το θέλει.
Με άλλα λόγια
προστατεύεις
τα πιστεύω σου
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
που θέλει
να σβήσει
τα πάντα
αλλά ειδικά
το αόρατο
γιατί είναι
θεμελιακό.