46195 - Άσε την επανάληψη

Ν. Λυγερός

Άσε την επανάληψη
γιατί ποτέ
δεν βοηθάει
πραγματικά
και δες το
λίγο διαφορετικά
όπου το σχεδόν
το ίδιο
είναι η αρχή
των αλλαγών
φάσεων
που οδηγούν
στις αλλαγές
κύκλου
που είναι
η αρχή
της πολυκυκλικότητας.