46196 - Η διαφορά

Ν. Λυγερός

Η διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
είναι το ίχνος
της ανθρωπιάς
και γι΄ αυτό
πρόσεχε
τη διαφορά
του ξανά
με το πάλι
για να αποφύγεις
τον φαύλο κύκλο
και να μπεις
στην σπείρα
της πολυκυκλικότητας
όπου σπρώχνεται
η ολοκλήρωση
για να υπάρξει
η τελειότητα.