46197 - Επειδή η Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Επειδή η Ανθρωπότητα
σπρώχνει συνεχώς
δεν έχουμε
επανάληψη
κύκλου
και γι’ αυτό
όταν τελειώνουμε
δεν σημαίνει
ότι όταν
τελειώνουμε
ολοκληρώνουμε
έναν κύκλο
αλλά
αλλάζουμε
γιατί είναι
τρόπος
μεταμόρφωσης.