46199 - Προσπάθησε

Ν. Λυγερός

Προσπάθησε
να πεις
κάτι
το καινοτόμο
με μόνο
τέσσερεις
λέξεις
και θα δεις
μετά
πόσο
σημαντικό
είναι
το έργο
του Σωκράτη
αλλά
και μεταγενέστερων
Δασκάλων.