46200 - Ο πλούτος

Ν. Λυγερός

Ο πλούτος
που έχεις
σου είναι
άγνωστος
γιατί
ποτέ
δεν εξερεύνησες
το είναι σου
για να δεις
τι έχεις
για να το ζητήσεις
και να ζήσεις
όπως
έλεγε
ο Άγιος Αυγουστίνος
ευτυχισμένος
εννοώντας
χαρούμενος.