46201 - Ανάμεσα

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα
σε δύο γεγονότα
υπάρχει
κενό, θόρυβος.
Αλλά
σε μια Συμφωνία
κάθε νότα
είναι γεγονός
και δεν υπάρχει
θόρυβος
επειδή
η ακολουθία τους
προκαλεί
τελειότητα
νοτών.
Και γι΄ αυτό
άλλο Έργο,
άλλο εργασία.