46203 - Προμόρφωση

Ν. Λυγερός

Προμόρφωση
είναι
η πεταλούδα
που γίνεται
κάμπια
μέσω
της αναπαραγωγής
έτσι
πολλαπλασιάζεται
ενώ
η μεταμόρφωση
είναι
ένα
προς
ένα
δηλαδή
μοναδικός
ισομορφισμός.