46205 - Όταν θέλετε

Ν. Λυγερός

Όταν θέλετε
πάλι
το ίδιο
θέλετε
να σβήσετε
το προηγούμενο.
Οι κοινωνίες
είναι πάντα
νέες
γιατί σβήνουν
τον Χρόνο
ενώ
η Ανθρωπότητα
είναι
μια κομψή
γριά
που πάντα
τον Σέβεται.