46210 - Ο Δίκαιος

Ν. Λυγερός

Ο Δίκαιος
να ξέρεις
και να το παλεύει
δεν μπορεί
να γίνει
άδικος
γιατί είναι
πράξη
βαρβαρότητας
ενώ
ο αθώος
μπορεί
επειδή
δεν ξέρει
τι είναι
η βαρβαρότητα
και πόσο
ύπουλη
είναι.