46211 - Βάζουμε

Ν. Λυγερός

Βάζουμε
τον Παράδεισο
μετά
τον ορίζοντα
δηλαδή
σ’ ένα σημείο
που δεν είναι
προσβάσιμο
για να τον διαφυλάξουμε
από τις επιθέσεις.
Υπάρχουν
όμως
ιδεολογίες
που επιτίθενται
ακόμα
και σε αυτόν
επειδή είναι
βάρβαρες.