46212 - Οι κοινωνίες

Ν. Λυγερός

Οι κοινωνίες
προσπαθούν
να βγάλουν
το πνεύμα
της Ανθρωπότητας
για να εκφυλίσουν
τη σκέψη της
διότι
ανέχονται
μόνο
τις άλλες
που θεωρούν
ότι είναι
καλύτερες
επειδή
θέλουν
μόνο
σκλάβους.