46216 - Από κοντά

Ν. Λυγερός

Από κοντά
η κομψότητα
της Ανθρωπότητας
θα σε ξαφνιάσει
αλλά πρέπει
να φανταστείς
πόσο προσέχει
κάθε κομμάτι
της ομορφιάς της
για να είναι
γνήσια
απέναντι
στην αλήθεια
του Χρόνου
όταν συνεχίζει
την ανέλιξή της
στην αγκαλιά του.