46218 - Να ξέρεις

Ν. Λυγερός

Να ξέρεις
ότι ο εγκληματίας
εκ προμελέτης
είναι υπεύθυνος
και πριν το έγκλημα
γι’ αυτό
μην περιμένεις
να το διαπράξει
για να πάρεις
μια θέση
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που θέλει
να καταπατήσει
την αθωότητα
λόγω αδράνειας
της κοινωνίας.