46219 - Θέλεις δεν θέλεις

Ν. Λυγερός

Θέλεις δεν θέλεις
η γενετική
είναι εκ προμελέτης
και δεν μπορείς
να την αμελήσεις
όταν θέλεις
να μελετήσεις
το μέλλον
γιατί σίγουρα
παίζει
ένα ρόλο
και αυτός
δεν είναι
μια λεπτομέρεια
έτσι
υπολόγισέ τον
για τις προοπτικές.