46220 - Μας μαθαίνει

Ν. Λυγερός

Μας μαθαίνει
η Ανθρωπότητα
και αυτό
που δεν βλέπουμε
ενώ οι κοινωνίες
μας επιβάλλουν
να μισούμε
αυτό που βλέπουμε
έτσι η προστασία
των θεμελίων
γίνεται
μέσω του αόρατου
όπου ζει
η στρατηγική
η οποία
είναι ικανή
να σηκώσει
τη διπλή ασπίδα.