46224 - Για να είσαι

Ν. Λυγερός

Για να είσαι
πραγματικά
αθώος
κάποιος
πρέπει
να σ’ έχει
κατηγορήσει
και κάποιο
Δικαστήριο
να σ’ έχει αθωώσει
αλλιώς
είσαι μόνο
εν δυνάμει
αθώος
και μπορείς
να γίνεις
και βάρβαρος.