46226 - Οι κοινωνίες

Ν. Λυγερός

Οι κοινωνίες
δημιουργούν
αρχές
και θέλουν
να τις επιβάλλουν
στους άλλους
σαν να είναι
αξίες
μόνο που αυτό
δεν ισχύει
διότι είναι
θεμελιακά
αυθαίρετες
και δεν έχουν
μέσα τους
κανένα
διαχρονικό
στοιχείο.