46227 - Από τους Επαναστάτες

Ν. Λυγερός

Από τους Επαναστάτες
του 1821
η πιο αξιακή
είναι η Μπουμπουλίνα
διότι έδωσε
τα πάντα
για τον αγώνα
χωρίς ποτέ
να υπολογίσει
το κόστος
χωρίς ποτέ
να συμβιβαστεί
με τις αρχές
εκείνης
της εποχής
αφού ήθελε
μόνο
την ελευθερία.