46228 - Με την ερμηνεία

Ν. Λυγερός

Με την ερμηνεία
του Umberto Eco
καταλαβαίνεις
ότι για τον Superman,
ο Clark Kent
είναι απλώς
ο αντιπρόσωπος
των ανθρώπων
επειδή
τους βλέπει
αδύναμους
σε σχέση
με τις ικανότητές τους
γι’ αυτό έχει
αυτά τα χαρακτηριστικά
του Don Diego
de la Vega.