46232 - Το αξιακό

Ν. Λυγερός

Το αξιακό
είναι πιο ισχυρό
από το αρχειακό
λόγω διάρκειας
επειδή
ποτέ
δεν συμβιβάζεται
με τις αρχές
αφού
ακολουθεί
την ιστορία
των Ανθρώπων
δηλαδή
της Ανθρωπότητας
κι όχι
των κοινωνιών
της λήθης.