46240 - Κοάν Χρόνου

Ν. Λυγερός

Μαθητής: Τι είναι η πολυκυκλικότητα;
Δάσκαλος: Ένας τρόπος να είστε πάντα γέρος, γιατί θέλει πάχος Χρόνου.