46245 - Αν ακούς τον πόνο

Ν. Λυγερός

Αν ακούς τον πόνο
και δεν τον αρνηθείς
θα μπορέσεις
να τον γιατρέψεις
με τρόπο
αποτελεσματικό
γιατί
μέσω της σιωπής
βρίσκεις
τις σωστές
νότες
για να πεις
τις λέξεις
που αγγίζουν
βαθιά
την καρδιά
για να την απελευθερώσουν,
το άγαλμα
από την πέτρα.