46247 - Αφού δεν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αφού δεν θέλεις
πια
να μάθεις
για τα βάσανα
του παρελθόντος
πώς
θα καταλάβεις
την ιστορία
των γενοκτονημένων
που λειτουργεί
ως απελευθέρωση
των ψυχών
που θέλουν
να επιζήσουν
χωρίς
ποτέ
να γονατίσουν
μπροστά
στη βαρβαρότητα.