46253 - Με το ρυθμό

Ν. Λυγερός

Με το ρυθμό
της μουσικής
ακούς
τον βηματισμό
μίας ιστορίας
του παρελθόντος
που έχει
ακόμα
νόημα
στο μέλλον
επειδή
αποτέλεσε
επίτευγμα
για εκείνους
τους μαχητές
χωρίς
πανοπλία
που θυσιάσθηκαν
για μας.