46255 - Η ακολουθία

Ν. Λυγερός

Η ακολουθία
της ουράς
έρχεται
ν’ αναπτύξει
πολυκυκλικά
την ουσία
που ποτέ
δεν θα μπορούσε
να πολλαπλασιαστεί
με άλλο
τρόπο
χωρίς
να εκφυλιστεί
γιατί
ξέρει
να προσπερνά
τους θορύβους
της βαρβαρότητας.