46255 - Η ακολουθία

Ν. Λυγερός

Η ακολουθία
της ουράς
έρχεται
ν’ αναπτύξει
πολυκυκλικά
την ουσία
που ποτέ
δεν θα μπορούσε
να πολλαπλασιαστεί
με άλλο
τρόπο
χωρίς
να εκφυλιστεί
γιατί
ξέρει
να προσπερνά
τους θορύβους
της βαρβαρότητας.

Close Menu