46256 - Έχει το βάθος

Ν. Λυγερός

Έχει το βάθος
του πνεύματος
η αναπνοή
του Δίκαιου
γιατί
ξέρει
ότι η ζωή
είναι
δώρο
που δεν πρέπει
να σπαταλήσει
αφού είναι
ο μόνος
τρόπος
να σωθούν
οι αθώοι
που θα πεθάνουν
χωρίς
το έργο
της Ανθρωπότητας.