46260 - Το μοτίβο

Ν. Λυγερός

Το μοτίβο
φαίνεται
να παραμένει
το ίδιο
αλλά
αλλάζει
συνεχώς
με απειροστό
τρόπο
για να εξελιχθεί
και να αγγίξει
βήματα
τελειότητας
χωρίς
να σταματήσει
παρόλο
που βλέπει
ότι υπάρχουν
εμπόδια.