46264 - Ο ήχος της ζωής

Ν. Λυγερός

Ο ήχος της ζωής
δεν παράγει
θόρυβο
αλλά
μόνο
νότες
και σιωπές
για να δείξει
το έργο
πέρα
από την ερμηνεία
του κόσμου
που λειτουργεί
μόνο
όταν υπάρχει
νοημοσύνη
της μνημοσύνης
του Χρόνου.