46266 - Πολυκυκλικά ν’ ακούς

Ν. Λυγερός

Πολυκυκλικά ν’ ακούς
τη Διδασκαλία
για να μπορέσεις
να δεις
τα μοτίβα
που αναπτύσσει
για να δείξει
πως λειτουργεί
η ουσία
του έργου
πέρα
από τα όρια
του συμβατικού
κόσμου
έτσι ώστε
να φανεί
ο νέος
κόσμος.