46267 - Τα έγχορδα

Ν. Λυγερός

Τα έγχορδα
του Vivaldi
αποκαλύπτουν
το βάθος
που έχουν
οι ψηλές
νότες
που δείχνουν
με τον δικό τους
τρόπο
την ουσία
ακόμα
κι αν ξαφνιάζουν
όσους
δεν βλέπουν
την λεπτότητα
της πολυκυκλικής
υπερδομής.