46269 - Με το σκάκι

Ν. Λυγερός

Με το σκάκι
και το βάθος του
μπορείς να δεις
τους συνδυασμούς
από τον Philidor
έως τώρα
που αλλάζουν
την ουσία
του παιγνίου
μόλις ενεργοποιούνται
γιατί έχουν
μέσα τους
στοιχεία
που ξεπερνούν
τα όρια
για να δείξουν
το πλαίσιο
της στρατηγικής.