46270 - Πάνω στη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Πάνω στη γέφυρα
είδαμε
την τεχνολογία
του έργου
δίπλα
στο κάστρο
και σκεφτήκαμε
πόσο μεγάλη
είναι η διαφορά
των αιώνων
γι’ αυτό
χαρήκαμε
για τους προηγούμενους
που ζουν
το μέλλον
μέσω
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.