46271 - Η σημασία

Ν. Λυγερός

Η σημασία
της λέξης
φαίνεται
περισσότερο
στη μετάφραση
αφού
εκεί
πρέπει
να αποφύγεις
τον εκφυλισμό
διότι
πρέπει
να περάσει
το μήνυμα
του έργου
χωρίς
εμπόδια
κατανόησης
για το μέλλον.