46277 - Στο πνευματικό κέντρο

Ν. Λυγερός

Στο πνευματικό κέντρο
της Δερβιτσάνης
περιμέναμε
την παράσταση
των μικρών ανθρώπων
για την εθνική επέτειο
κι όλες οι σημαίες
οι ελληνικές
έδειχναν
σε όλους
ότι ο λαός μας
δεν είχε
ξεχάσει
τίποτα
από το έπος
του 1940
επειδή
ήταν
η θυσία του.