46280 - Όλοι ήθελαν

Ν. Λυγερός

Όλοι ήθελαν
να δουν
το έργο
που θα έπαιζαν
οι μικροί
άνθρωποι
που δεν είχαν
ξεχάσει
την ιστορία
που είχαν
χαράξει
πάνω
στη μνήμη τους
οι πρόγονοι
που είχαν
παλέψει
ενάντια
στη βαρβαρότητα.