46285 - Το πάγωμα των Πρεσπών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ό,τι και να έχει ειπωθεί από την ελληνική πλευρά, δεν αλλάζει τίποτα στο πάγωμα του Προσυμφώνου των Πρεσπών από τα Σκόπια. Η άρνηση της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Δανίας για την αρχή της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων και της Αλβανίας, έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις πάνω στο Προσύμφωνο, αφού εμπεριέχει άρθρα που σχετίζονται άμεσα με την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Τώρα φαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν θεωρώντας ότι θα ήταν σίγουρη η θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει εξεταστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο ενώ υπήρχαν ενδείξεις, ειδικά με το θέμα της Γαλλίας. Αυτό αποδεικνύει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία στην ουσία κι ότι πόνταραν με λανθασμένο τρόπο, πράγμα που έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην όλη διαδικασία. Τα Σκόπια νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν με κάθε τρόπο και δηλώνουν επί της ουσίας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Προσύμφωνο των Πρεσπών, διότι υπάρχουν άρθρα που εξαρτιόνται από τα ανοίγματα των κεφαλαίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα δεν υπάρχει πια δυνατότητα υλοποίησης σε πρακτικό επίπεδο. Το Προσύμφωνο είχε από την αρχή δομικά προβλήματα. Λόγω του Άρθρου 1 (4) ε ήταν εκπρόθεσμο. Αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία λόγω ιδεολογίας των διαπραγματευτών που ήθελαν πάση θυσία το αποτέλεσμα. Τώρα όμως έχει και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα λόγω του Άρθρου 1 (10) για το εδάφιο (α) λόγω της πενταετίας και για το εδάφιο (β) λόγω των κεφαλαίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα σοβαρό και το erga omnes. Άρα το πάγωμα είναι εμφανές.

Άρθρο 1
4. ε) Το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.
Άρθρο 1
10. Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές του Δεύτερου Μέρους, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα υπάρξουν δύο μεταβατικές περίοδοι, μία «τεχνική» και μία «πολιτική»:
α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα επίσημα έγγραφα και υλικό της Δημόσιας Διοίκησης του Δεύτερου Μέρους για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας το αργότερο εντός πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.
β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα έγγραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο Δεύτερο Μέρος. Η έκδοση των εγγράφων και υλικού που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο 1(3) θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της ΕΕ στο συναφές πεδίο, και θα ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών από τότε.