46294 - Στην ενέργεια

Ν. Λυγερός

Στην ενέργεια
άλλο είναι
απεξαρτημένος
και άλλο
ανεξάρτητος
και αυτό
φαίνεται
με την Ευρώπη
που θέλει
να μην έχει
εξάρτηση
με τη Ρωσία
χωρίς
όμως
να επιδιώκει
την απόλυτη
ανεξαρτησία
αφού δεν είναι
εφικτή
ακόμα.